2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ազգային Վարժարաններու Խնամակալ Մարմինը Շաբաթ, Յունուար 11ի առաւօտեան ժամը 9էն մինչեւ կէսօրէ ետք ժամը մէկ, հանդիպում-աշխատանիստի մը հրաւիրած էր բոլոր ազգային վարժարաններու եւ մանկամսուրներու ուսումնական մարմինները:
Հանդիպումը տեղի ունեցաւ Շամլեան Ազգային Վարժարանի հանդիսասրահէն ներս: Ներկայ էին տնօրէններ, փոխ տնօրէններ, տեսուչներ եւ ուսումնական մարմինի անդամներ:

Հանդիպման բացումը կատարեց Խնամակալ Մարմինի ատենապետ՝ Տիկ. Լիզա Կապուտեանը: Ջերմ ողջոյնէ ետք հանդիպման նպատակը բացատրեց՝ շեշտելով մէկ որոշ իրականութիւն թէ, որեւէ աշխատանքի ձեռնարկելէն առաջ պէտք է իմանալ թէ ո՞ւր կ’երթաս եւ ինչպէ՞ս պէտք է յառաջանաս: Առ այդ մեր վարժարաններուն ղեկը ստանձնած ուսումնական մարմինները պէտք է իմանան թէ, ո՞ւր կ’երթան եւ ինչպէ՞ս պէտք է առաջնորդուին եւ առաջնորդեն մեր մեծագոյն գուրգուրանքին արժանացած ազգային վարժարանները:
Բացումէն ետք ներկաները ծանօթացուցին իրենք զիրենք եւ ապա օրակարգի առաջին բաժինով ներկայացուեցաւ Խնամակալ Մարմինի աշխատանքային պատասխանատուութիւններու եւ իրաւունքներու ընդարձակ ցուցակ մը իր ենթաբաժանումներով: Իւրայատուկ տախտակ մըն էր, պատրաստուած Խնամակալ Մարմինի կողմէ, ուր տարբեր բնագաւառներու պատասխանատուութիւնները ներկայացնելով բոլորին համար կը յստականար, Խնամակալ Մարմինի կեդրոնացեալ եւ առաջնորդող մարմին մը ըլլալու հանգամանքը:
Ներկայացուեցան կատարուած աշխատանքերը եւ իրագործումները եւ ապագայի ծրագիրները իրենց ենթաբաժանումներով: Այսպէս, Խնամակալ Մարմինի անդամներէն փաստաբաններ՝ Տիկ. Ազիթա Եագուպեան եւ Պրն. Սարգիս Ուրֆալեան ներկայացուցին իրաւական եւ օրինական բաժինները, կրթական-դաստիարկչական մասը՝ Դոկտ. Յասմիկ Պարան, տնօրինումի եւ կազմակերպչական բաժինը՝ Տիկ. Արմինէ Փափազեան, Հայոց Լեզու-Գրականութիւն եւ աշխատանքային ծրագրաւորում՝ Տիկ. Լիզա Կապուտեան, իսկ մամուլ-հաղորդակցութիւն, տեղեկատուութիւն ու ճարտարագիտութիւն IT՝ Տիկ. Թամար Թիւֆէնկճեան:
Առանձին բաժին մը յատկացուած էր ներկայացնելու կրթական առցանց ծրագիրները, ինչպէս նաեւ կայքէջային կազմակերպչական ծրագիրները, որոնք որդեգրուած են Խնամակալ Մարմինի կողմէ եւ կը գործադրուին մեր վարժարաններու եւ տնօրէնութիւններու միջոցաւ:
Կարճ դադարէ մը ետք ներկաները հետաքրքիր խմբակային աշխատանքի մը լծուեցան: Խնամակալ Մարմինի անդամներէն Պրն. Արմէն Աբրահամեան ներկայացուց որոշ գաղափարներ եւ նիւթեր, որոնք կը նպաստեն մեր վարժարաններու յառաջացումին եւ կարիքները գոհացնելուն: Ներկաները խումբերով սերտեցին մտքերը եւ իրենց առաջարկները արձանագրեցին թուղթերու վրայ: Վերջաւորութեան բոլորը միասնաբար արծարծեցին ներկայացուած առաջարկները, նկատի առնելով վարժարաններու եւ գաղութի իրավիճակը:
Տիկին Կապուտեան եզրափակեց օրուան աշխատանքերը կարեւոր պատգամ մը փոխանցելով թէ, Խնամակալ Մարմինը մեր բոլոր վարժարաններուն եւ մանկամսուրներուն կեդրոնացեալ խորհուրդն է եւ մեր վարժարանները կը գործեն անոր հովանիին ու կանոնագրութեան ներքոյ: Մեր վարժարանները անկախ հաստատութիւններ չեն, այլ բոլորն ալ համարատու են Խնամակալ Մարմինին ու Ազգային Առաջնորդարանին: Տիկին Կապուտեան հաստատեց թէ, մեր կառոյցին զօրութիւնը կը կայանայ այս աշխատելաձեւին ու մտայնութեան մէջ:
Աւարտին ճաշի հիւրասիրութեամբ ներկաները մտերմիկ մթնոլորտի մէջ մտքերու փոխանակումով կրցան պարզաբանել շատ երեւոյթներ, որոնց մասին քիչ առիթներ ունեցած են բարձրաձայնելու:
Հանդիպումը գոհունակութեամբ իր աւարտին հասաւ եւ բոլոր ներկաները հեռացան տեղեկացուած ու գիտելիքներով զօրացած, ինչը պիտի նպաստէ իրենց աշխատանքին ծաւալման եւ հետեւաբար վարժարաններուն յառաջացման: