2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Learn Armenian Flash Cards

The Board of Regents is presenting an extensive collection of Armenian words labeled with their full-color images. This unprecedented realization not only facilitates teaching the Armenian language in the classroom but also stimulates kids positively to speak Armenian...
Ազգային Վարժարաններու Ուսումնական Մարմինները Կը Հանդիպին եւ Կը Պատրաստուին…

Ազգային Վարժարաններու Ուսումնական Մարմինները Կը Հանդիպին եւ Կը Պատրաստուին…

Ազգային Վարժարաններու Խնամակալ Մարմինը Շաբաթ, Յունուար 11ի առաւօտեան ժամը 9էն մինչեւ կէսօրէ ետք ժամը մէկ, հանդիպում-աշխատանիստի մը հրաւիրած էր բոլոր ազգային վարժարաններու եւ մանկամսուրներու ուսումնական մարմինները:Հանդիպումը տեղի ունեցաւ Շամլեան Ազգային Վարժարանի...
Ուսուցիչներու Վերապատրասման Տարեկան 19րդ Սեմինար

Ուսուցիչներու Վերապատրասման Տարեկան 19րդ Սեմինար

Պատրաստուիլ ու վերապատրաստուիլ… ապա լիցքաւորուիլ՝ նոր տարեշրջանի կրթական յաջող ընթացքի մը համար: Այս եղած է խթանող նպատակը, որուն շնորհիւ Ազգային Վարժարաններու Խնամակալ Մարմինը կրթական տարեշրջանի առաջին քառորդին, 19 տարիներէ ի վեր կազմակերպած է ուսուցիչներու...
STUDENT RECITATION CONTEST

STUDENT RECITATION CONTEST

Connecting Students with the Art of Armenian Poetry Each year, the Board of Regents organizes an event known as the Student Recitation Contest. This competition allows students from both Prelacy and non-Prelacy Armenian schools to convene and learn about Armenian...